De personal touch
van Haarshop.nl

Haarshop.nl is dé webshop op het gebied van Hair, Beauty & Nails. “Maar andere webshops verkopen die producten toch ook?” Dat klopt! Maar je kunt niet alle webshops over één kam scheren… Haarshop.nl onderscheidt zich namelijk door een ongeëvenaard hoog kennisniveau. Niet alleen over de ruim 160 merken die worden gevoerd, maar ook over de hele branche. Zo kan men goed inspelen op trends en geven ze altijd een goed doordacht advies aan klanten.

Van bulk­nieuws­brieven naar gepersonaliseerde berichten

Reeds in 2015 paste Haarshop.nl e‑mail marketing toe. In die tijd ging dat nog met een wekelijkse nieuwsbrief met generieke content naar het hele e‑mail­bestand. Inmiddels is e‑mail marketing niet meer het versturen van bulkberichten. Berichten worden nu verstuurd naar aanleiding van zorgvuldige A/B‑tests en op basis van segmentaties naar geslacht en interesses – nieuwe abonnees wordt gevraagd hun product- en merk­voorkeuren aan te geven – en op basis van historisch aankoop gedrag. Ook de frequentie in verzending is anno nu toegenomen. Inmiddels verstuurd Haarshop.nl zo’n 4 tot 7 persoonlijke en gesegmenteerde mailings per week.

Integratie tussen Spotler en Magento

Om op een dergelijke manier te kunnen werken, moet je de beschikking hebben over data. Deze data haalt Haarshop.nl uit Spotler, maar ook uit Magento. Tussen beide systemen is hiertoe een koppeling gelegd. Door het slim combineren van alle data die de integratie oplevert, doet Haarshop.nl middels e‑mail marketing aanbiedingen voor precies die merken waarin de klant is geïnteresseerd. En relevante informatie bieden – een belangrijke onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Hierbij kun je denken aan blogs over haarverzorging die zijn toegespitst op de producten die de klant gebruikt.


"De software van Spotler biedt uitgebreide functies en is zeer gebruiksvriendelijk. En als we er een keer niet uitkomen, staan er altijd mensen van Spotler klaar om te helpen. Zonder onpersoonlijk ticketsysteem of hoog uurtarief; dat valt gewoon binnen het abonnement."

Rob Kraayenbrink
Online Marketeer
case_haarshopnl_verlatenwinkelwagen2

E-mail marketing: 20% van alle online omzet

Dat de e‑mail marketingaanpak van Haarshop.nl een succes is, tonen de cijfers aan. 20% van alle online omzet wordt gerealiseerd door e‑mail. En dat komt niet alleen door de wekelijkse nieuwsbrieven.

Op basis van het aankoop- en klikgedrag worden ook geautomatiseerde e‑mail­campagnes getriggered. Voorbeelden hiervan zijn de reactiverings­campagne als een klant gedurende zes weken geen aankoop heeft gedaan, de verjaardags­campagne en de verlaten winkelwagen­campagne. Allemaal manieren op een geautomatiseerde manier klanten per mail te helpen te converteren in de webshop.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement