Automatiserade e-postkampanjer baserade på kundbeteende är mycket effektiva, men ett enskild meddelande baserat på beteendet är inte alltid tillräckligt för att generera önskade konverteringsmål. Där kan en RFM-segmentering göra skillnad.

Recency, Frequency, Monetary

RFM står för Recency, Frequency, Monetary, och refererar till kundens senaste köp, köpfrekvens och utgifter. Genom att segmentera kunderna enligt deras RFM-värden kan du identifiera vilket segment de tillhör och anpassa dina automatiserade meddelanden och erbjudanden för att driva tillväxt. På detta sätt kan du anpassa din kommunikation på kundens beteende och RFM-segment.

Det finns många RFM-segment, men vi rekommenderar att du börjar med fyra:

Typisk kund

Detta segment hjälper dig att förstå hur din kundbas ser ut. Genom att regelbundet förstå och följa din kund kan du driva din marknadsföringsstrategi och övergripande affärsstrategi.

Frekvent kund

Detta är en grupp som köper oftare och är lojala mot ditt varumärke. Denna kunskap hjälper till att driva en bra marknadsföringsstrategi och hjälper också företag att förstå vad som menas med frekvent för deras varumärke.

Kunder i fara för att förloras

Ett företag förlorar mellan 20 och 40 procent av sina kunder varje år. Att identifiera vilka som är i denna kohort innan de förloras kan hjälpa dig att minska detta antal. Genom att analysera din kundbas enligt RFM kan du identifiera de som är eventuellt lämnar så att du kan skapa meddelanden och erbjudanden som lockar tillbaka dem till ditt varumärke.

Förlorade kunder

Detta segment inkluderar kunder som slutade köpa från dig. Genom att veta vilka de är kan du anpassa dina automatiserade kampanjer med meddelanden som är riktade specifikt för att vinna tillbaka dem.

Spotlers metod för optimering av beteendeincitament är särskilt användbar för att främja åtgärder vid olika viktiga punkter i kundens livscykel. Genom att använda kontaktloggen, kundens livscykelvärde (CLTV) och RFM-värden kan man definiera nyckelkohorter och nödvändiga strategier baserat på kundbeteende.

Nyckeln till framgång är att definiera optimala meddelanden baserat på datainsikter som köphistorik, segmentvärde och senaste köp. Därefter är det viktigt att automatisera dem!

För att tillämpa RFM-segmentering på dina återhämtningskampanjer för dina kunder, följ dessa steg:

  • Segmentera dina inaktiva kunder baserat på deras RFM-värden.
  • Använd Spotlers metod för att definiera nyckelgrupper och nödvändiga strategier baserat på kundbeteende.
  • Anpassa dina meddelanden och erbjudanden för varje RFM-grupp. Till exempel kan du för den grupp som köper ofta be om åsikter, hänvisa vänner eller öka storleken på köpet. För den grupp som riskerar att bli inaktiv, skapa meddelanden och erbjudanden som lockar dem att återvända till ditt varumärke. För den inaktiva gruppen, anpassa dina automatiserade kampanjer med meddelanden som är riktade specifikt för att locka tillbaka dem.
  • Automatisera dina meddelanden och erbjudanden för att öka intäkterna.

Sammanfattningsvis är RFM-segmentering ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till att optimera återhämtningskampanjer för kunder och öka intäkterna. Genom att analysera din kundbas och segmentera den efter RFM-värden kan du identifiera nyckelkohorter och anpassa meddelanden och erbjudanden därefter. Genom att automatisera kampanjerna kan du ytterligare öka intäkterna och uppnå utmärkta resultat.