Företagarna – vägen till individanpassad företagskommunikation

Företagarna – vägen till individanpassad företagskommunikation

Företagarna är Sveriges Företagares Riksorganisation, en ideell förening med anor från 1905. Idag har föreningen 60 000 medlemmar i ett nätverk bestående 250 lokalföreningar över hela Sverige. Företagarna bildar opinion och policy i frågor som är relevanta för medlemmar och näringslivet med målet att skapa ett bättre klimat för företagare i Sverige. Dessutom erbjuds medlemmarna nätverksträffar, rabatter på företagsinköp och juridisk rådgivning.

Varför valde företagarna Spotler?

Fram till mars 2023 hanterade Företagarna kommunikationen med sina medlemmar internt, men anlitade en byrå för att hantera leadgenering och annan marknadsföring. Denna byrå använde redan en av Spotlers plattformar, så Spotler hade en fot innanför dörren ganska tidigt.

Företagarna beslutade att ta sin leadgenerering helt in-house för att ta lärdom av vad som fungerade i kommunikationen och därmed bättre kunna kommunicera på ett mer relevant sätt med sina medlemmar.

”Den främsta anledningen är att vi vill kunna göra både vår medlemskommunikation och våra marknadsföringsutskick från samma konto”
Camilla Minnhagen, marknadsanalytiker, Företagarna

Under tiden man letade efter en plattform som passade in på behovsanalysen togs också beslutet att en CDP (Customer Data Platform) behövdes.

”För att kunna göra allt vi vill göra måste vi ha en CDP. Så vad vi hoppas kunna göra när CDP:n är på plats är att använda den information som vi samlar in i leads-processen i vår medlemskommunikation”
Sofia Pettersson, Performance Marketing Manager, Företagarna

Intresset för Spotlers e-post plattform och deras CDP var egentligen tvåfaldigt. Företagarna ville vara säkra på att verktygen kunde integreras smidigt, men även att användaråtkomsten kund hanteras friktionsfritt. Anledningen till att den måste göra det är att två separata team hanteras företagarnas content och journey avdelningar och även om avdelningarna givetvis samarbetar och ger varandra input, måste de kunna hållas åtskilda.

En plattform med flera avsändardomäner

Det som gör Spotlers lösning så attraktiv jämfört med tidigare plattformar som använts är möjligheten att använda separata domäner för att kontakta olika målgrupper.

Företagarna har två viktiga ledord i sin strategi för email då deras marknadsföringsaktiviteter riktas mot två stora målgrupper: Befintliga medlemmar får uppdateringar kring de specifika områden de uttryckt intressen för med automatiserad kommunikation. Nya leads och prospekt får en helt annorlunda kommunikation där syftet är att konvertera dem till medlemmar hos Företagarna, detta med smart, relevant kommunikation baserat på intresse.

Ett högt engagemang hos mottagarna har förbättrat Företagarnas mätvärden, speciellt i leveransförmågan märks en tydlig skillnad.

Spotlers plattform gör det enkelt att hantera flera databaser och hålla olika användargrupper åtskilda. Dessutom finns det ett inbyggt system för godkännande på alla domäner, vilket innebär att Företagarna som användare kan bygga en skräddarsydd, dynamisk strategi för sin kommunikation.

Nästa steg blir att integrera med Företagarnas CRM, vilket innebär att säljavdelningen per automatik får varma leads levererade regelbundet.

”Just nu måste vi göra många saker manuellt, som att exportera listor till våra telefonförsäljare”
Camilla

Spotler Activate CDP-lösning

När detta skrivs har Företagarna en hel del på gång i testmiljön för sin CDP och förbereder sig för att gå live i den plattformen. Det projekt som har högst prioritet är ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev som kommer att lanseras våren 2024. Detta blir första gången som Företagarna använder ett block för personalisering, så vi väntar med största spänning på resultatet!

Vad Företagarna uppskattar är att målgrupper kommer att matas in i deras analysverktyg, vilket gör det enkelt att följa hela kundresan. I nästa fas kommer aktiviteten i sociala medier och appen mätas.

Företagarnas CRM matar redan data till Spotlers CDP, vilket innebär att när data kommer tillbaka från CDPn kan personer som fyllt i formulär eller ligger i en beslutsfas kontaktas på direkten.

En framtid som är skräddarsydd och personlig

Utrullningen av Spotlers e-post- och CDP-plattformar har visat Företagarna behovet av större personalisering men även automatisering av deras marknadsföringsaktiviteter, både för befintliga medlemmar och nya leads.

Anslutna system har också bidragit till att föra samman interna team, särskilt genom att förbättra kopplingen mellan försäljning och marknadsföring. När de tillbringar mer tid med Spotlers CDP kommer det att bli den centrala noden i deras marknadsföring; navet som kopplar samman plattformar och team med hjälp av korrekt och användbar data.

Go to top