En personifieringsstrategi som är utöver det vanliga

En personifieringsstrategi som är utöver det vanliga

När det gäller smycken är det svårt att förutsäga hur det går att handla. Stilar, färger och material blandas och matchas i all oändlighet. Smycken kan dessutom ges i present ännu oftare än vad man köper dem till sig själv. Tack vare det strategiska tillvägagångssättet från marknadsföringsbyrån Clever Strategy kan Lucardi Jewellery definiera kundsegment med Spotler Activate och på ett effektivt sätt rikta in sig på olika målgrupper med relevant innehåll.

Om Lucardi

Med över 100 butiker är Lucardi den största smyckeskedjan i Nederländerna. I sortimentet ingår smycken, klockor och modeaccessoarer för män, kvinnor och barn. Lucardi utmärker sig inte bara genom sitt prisvärda utbud, utan också genom de mysiga butikerna som finns över hela landet. Både i butikerna och på nätet kan kunderna räkna med expertrådgivning och utmärkt service.

Smart strategy

Sedan 2014 har Lucardi arbetat med Clever Strategy, en etablerad marknadsföringsbyrå. Det som började med implementeringen av DeployTeq som ESP har nu utvecklats till ett strategiskt partnerskap, där Spotler Activate också är en viktig del.

Efter den framgångsrika implementeringen och utplaceringen av DeployTeq var Lucardi redo för nästa steg i professionaliseringen. Christien Blanken, Chief Data Officer på Clever Strategy, berättar om samarbetet: ”Vi hade utvecklat vackra e-postkampanjer, men att leverera personligt innehåll i stor skala visade sig vara ganska komplicerat i praktiken. Lucardi har många produktkategorier och på grund av produktens natur är det svårt att placera besökarna i ett segment”.

För att ytterligare segmentera (potentiella) kunder och erbjuda dem det mest relevanta innehållet i olika kanaler måste data ta en ledande roll i den övergripande marknadsföringsstrategin. Spotler Activate gör detta mycket bra.

En kundresa för varje steg

Utvecklingen av personaliseringsstrategin började med att utforma kundresor för fyra olika köpfaser (orientering, jämförelse, beslut och köpare/kund). För varje fas utvecklades lämpliga beröringspunkter och överlagringar i Spotler Activate, som levandegörs både på webbplatsen och genom de olika marknadsföringskanalerna. Utifrån kundernas digitala beteende fastställer Spotler Activate vilken fas de befinner sig i och vilket innehåll som visas för dem.

Anouk Molendijk, konsult inom marknadsföring online på Clever Strategy, förklarar hur det fungerar: ”Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på fas. När vi riktar oss till kunderna fokuserar vi främst på varumärkeskännedom och på att bygga upp förtroende genom att lyfta fram styrkor och visa recensioner. För kunder som befinner sig i jämförelsefasen ger vi fler produktrekommendationer eftersom vi redan har deras uppgifter. I beslutsfasen arbetar vi återigen med sociala bevis genom pop-ups och produktrekommendationer som baseras på besökarnas beteende. Dessa är både integrerade rekommendationer och överlagringar.

Från allmänt utskick till personlig kommunikation

Enligt Anouk har denna strategi förändrat Lucardis kommunikation på ett positivt sätt: ”I stället för allmänna utskick kommunicerar Lucardi nu med sina kunder på ett mycket mer målinriktat och personligt sätt. Och vad som är viktigast: vid rätt tidpunkt.” Siffrorna visar att det lönar sig. Tack vare Spotler Activate CDP ökade den genomsnittliga konverteringsgraden med hela 36 %.

Högre effektivitet tack vare RFM-modellen

Även om Lucardi har arbetat med Spotler i flera år fortsätter Clever Strategy att förnya sig. Marknadsföringsbyrån introducerade Lucardi direkt till den RFM-modell som Spotler Activate lanserade 2022.

RFM-modellen klassificerar enskilda kunder i segment baserat på en poäng. Den poäng som modellen tilldelar en kund bestäms genom en analys av alla inköp som gjorts under de senaste 12 månaderna. Här tas hänsyn till hur länge en person har handlat, hur ofta han eller hon handlar och hur mycket pengar han eller hon spenderar. För varje faktor görs en jämförelse mellan den enskilda kunden och genomsnittet av den totala kundbasen. Resultatet avgör vilket segment varje kund tillhör.

Christien: ”RFM-poängen ger information om varje kunds mervärde. Detta gör det möjligt för oss att veta vilka kunder som presterar bäst, vilka kunder som behöver mer uppmärksamhet och vilka kunder Lucardi riskerar att förlora. För varje segment har vi utvecklat en strategi med lämpliga kontaktpunkter och även här ser vi goda resultat. För närvarande leder RFM-personaliseringar till en 11-procentig ökning av konverteringen”.

Resultat och framtida planer

På det hela taget har Lucardi tagit viktiga första steg mot personalisering tack vare Spotler DCP och Clever Strategy. De kan segmentera kunderna utifrån rena data, följa dem automatiskt genom olika kanaler och närma sig dem på ett mer personligt sätt. I slutändan leder detta till en effektivare användning av marknadsföringsbudgeten och bättre kundrelationer.

Clever Strategy arbetar för närvarande med att införa RFM-baserade strategier i e-post, Facebook och andra reklamkanaler.

Go to top