Disclaimer

Bij het bezoek van deze website stem je in met onze disclaimer

De volgende punten zijn van toepassing:

  • Spotler draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Alle uitingen worden beschermd door het auteursrecht. Desalniettemin is het Spotler niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
  • Spotler staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
  • Spotler is niet aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website alsook voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
  • Spotler is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
  • Spotler behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
  • Spotler behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  • Spotler behoudt zich het recht om zonder kennisgeving je de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  • Tijdens je bezoek aan de website worden algemene gegevens van je computer in log-bestanden opgeslagen (zie ook ons privacy statement). In geval van misbruik kunnen deze gegevens en bestanden gebruikt worden om je bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen.
  • Gebruikers van deze website vrijwaren Spotler, de werknemers van Spotler, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.

Wijzigingen disclaimer

Spotler houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 28 juni 2017.

Voor vragen over deze disclaimer kun je contact opnemen met Spotler.

Go to top