Spotler Mail+ connector voor Comscore

Koppel Spotler Mail+ eenvoudig met Comscore

Meer inzichten door integratie met Comscore

Koppel Comscore aan jouw Spotler Mail+ account. Zo heb je direct inzicht in jouw cijfers en statistieken. Je kunt de data combineren met je eigen output, zoals gegevens uit nieuwsbrieven en mailings. Er ontstaat dan een compleet beeld van waar je staat en wat je uitdagingen zijn.

Uitgebreid campagne-overzicht

Binnen elke mailing in Spotler Mail+ worden gedetailleerde parameters meegegeven. Deze worden herkend en opgevangen. De campagnes kun je vervolgens benutten voor uitgebreide analyses.

Bepaal tracking per link

De connector werkt op mailing- én op linkniveau. Tijdens het opstellen van het e-mail bericht in Spotler Mail+, bepaal je zelf de parameters van de tracking. Hierdoor is de mailing voor je altijd eenvoudig te herkennen en te analyseren.

Go to top