Op 7 juni jl. kondigde Apple op hun jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC21) aan dat in de nieuwste versie van het Apple besturingssysteem Mail Privacy Protection mee wordt geleverd voor de Apple Mail app. Deze update geldt voor iOS 15 (iPhone), iPadOS 15 en macOS Monteray (iMac en MacBook). De update wordt vanaf 20 september 2021 gefaseerd uitgerold en heeft een grote impact op één van de resultaatgebieden waar veel e-mail marketeers op sturen: de Open Ratio.

Hoe werkt Apple Mail Privacy Protection?

Iedere gebruiker die na de iOS 15 update voor het eerst de Apple Mail app opent, krijgt een boodschap te zien met daarin de keuzeoptie ‘Protect Mail activity’ of ‘Don’t protect Mail activity’. Apple-gebruikers kunnen hierdoor kiezen of ze wel of niet willen dat hun IP-adres wordt getoond aan de verzender. Ook geeft de gekozen optie aan of de content van de verzender direct binnengehaald en gedownload wordt of dat Apple als tussenpartij fungeert tussen verzender en ontvanger. Wij achten de kans zeer groot dat 9 van de 10 gebruikers denkt: “Protection klinkt goed, laten we dat instellen.” Dat voelt immers als de veilige, verstandige keuze.

Mail Privacy Protection in de praktijk

Zodra de keuze voor ‘Protect Mail activity’ wordt gemaakt, zorgt Apple ervoor dat alle e-mails die worden verzonden aan het e-mailadres van de Apple Mail-gebruiker door Apple Mail worden opgehaald. Iedere e-mail wordt nog steeds afgeleverd bij de Inbox provider (zoals Gmail, Office 365, etc.), maar op het moment dat Apple Mail nieuw binnengekomen berichten bij die provider op gaat halen, worden alle afbeeldingen in die e-mails door Apple gekopieerd en opgeslagen op eigen servers. Dit gebeurt automatisch met alle e-mails, ook al worden die uiteindelijk niet echt door de ontvanger geopend. Als de ontvanger de e-mail daadwerkelijk opent, wordt een verzoek geactiveerd om de afbeeldingen van de Apple server te downloaden en weer te geven. Deze zijn dan niet meer afkomstig van de server van de verzender.

Dit werkt zo voor elke e-mail die wordt geopend vanuit de Apple Mail app, op elk apparaat, ongeacht welke e-maildienst wordt gebruikt. Open jij je Gmail of je zakelijke (Office365) e-mail rechtstreeks in de Mail App van Apple? Dan is het bovenstaande van kracht. Gebruik je andere e-mailapps op Apple-apparaten, zoals de Gmail-app of Outlook-app, dan is de Mail Privacy Protection niet van kracht.

Wat zijn de gevolgen voor je Open Ratio?

Zoals je inmiddels wellicht al door hebt, heeft het activeren van Mail Privacy Protection door Apple Mail app-gebruikers gevolgen voor e-mail marketeers. Zij werken voor hun e-mail marketingactiviteiten met een ESP zoals bv. Spotler. Als onderdeel van onze dienstverlening verzorgen wij inzicht in de resultaten van de mailings die via ons platform zijn verzonden. Eén van die inzichten die we verschaffen is inzicht in de Open Ratio. Officieel hebben we het over COR, Confirmed Open Rate. Deze wordt als volgt berekend: het aantal geopende mails gedeeld door het aantal verzonden mails minus het aantal Bounces. Bounces zijn e-mails die niet worden afgeleverd, omdat het e-mailadres foutief is of niet meer bestaat.

Veel e-mail marketeers kijken voor hun bereik naar de Open Ratio. Als een ontvanger jouw mailing opent, dan heb je hem weten te bereiken. Bereik is belangrijk in marketing waardoor hier veel op wordt gestuurd.

Terug naar de iOS 15 update van Apple. Stel nu dat iedereen de iOS 15 update installeert. En dat iedereen die de Apple Mail app gebruikt daadwerkelijk ‘Protection Mail activity’ activeert na de installatie van iOS 15. En laten we er gemakshalve even vanuit gaan dat je bij je mailings geen bounces hebt. Dan geldt vanaf het moment dat iOS 15 helemaal is uitgerold, dat je voor iedere verzonden mail aan een Apple Mail app-gebruiker een 100% Open Ratio terugziet in je statistieken. Terwijl dat in de praktijk helemaal niet zo is.

Hoe kan dat dan? Waarom zou je theoretisch een 100% Open Ratio voor Apple Mail kunnen hebben? Dat zit zo: Doordat Apple namelijk alle afbeeldingen downloadt, kopieert en opslaat op hun eigen servers, worden ook de tracking pixels geactiveerd die ESP’s voor het meten van het openen van e-mails meesturen in de afbeeldingen in e-mails. Zodoende wordt de e-mail als ‘geopend’ beschouwd, waardoor dit terug komt in de rapportages die een ESP hierover aanbiedt aan klanten.

En natuurlijk installeert niet iedereen (direct) iOS 15, activeert niet iedereen Mail Privacy Protection en heb je ook te maken met bounces. Maar dat alles neemt niet weg dat je er niet meer zomaar vanuit kunt gaan dat je naar de juiste cijfers kijkt in je Open rapportages. Mail Privacy Protection heeft hoe dan ook een onterecht positief gevolg op je Open Ratio. Met andere woorden, je Open Ratio wordt minder betrouwbaar. In feite bereik je minder mensen dan je Open Ratio (straks) aangeeft.

Wat zegt de Open Ratio nu eigenlijk?

Door de ontwikkelingen bij Apple wordt de Open Ratio steeds minder betrouwbaar als KPI van je e-mail marketinginspanningen. Maar, durf ik wel te stellen, de Open Ratio is eigenlijk nooit echt volledig betrouwbaar geweest. In ons white paper “Tips om je Open Ratio te verbeteren”, noteerden we al het volgende:

Met de Open Ratio kun je inschatten hoeveel ontvangers je e-mail gelezen hebben. Maar je weet niet 100% zeker hoeveel lezers dat zijn.

Zaken die de Open Ratio ‘vertroebelen’

Het feit dat de Open Ratio nooit helemaal betrouwbaar is geweest, heeft te maken met een aantal zaken die ervoor zorgen dat je openrapportages enigszins vertroebeld worden.

 1. Niet inladen van afbeeldingen
  Het is goed mogelijk dat iemand je mail wel leest, maar dat hij geen afbeeldingen downloadt of ergens op klikt. Dan wordt er geen tracking pixel gedownload waardoor de e-mail niet wordt meegenomen in de Open Ratio. Maar je hebt deze ontvanger wel degelijk bereikt.
 2. Pre-loaden van afbeeldingen
  Omgekeerd betekent het downloaden van een afbeelding (incl. tracking pixel) niet dat iemand ook daadwerkelijk je e-mail leest. We hebben het hier over geautomatiseerde opens of zgn. phantom opens. Ter verduidelijking: Er zijn nu al verschillende partijen (e-mail providers, e-mail clients) die een afbeelding “pre-loaden” om een betere performance bij het openen van een e-mail te bieden en dus een betere user-experience te verzorgen voor de ontvanger. Gmail is het bekendste voorbeeld van een e-mail provider die image caching / prefetching hanteert voor een betere ervaring. Zij werken op een min of meer vergelijkbare manier als Apple en geven dus een ‘open’ terug in de rapportage, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
 3. Opens op iPhone
  Hoewel het gebruik van bijvoorbeeld de Gmail app of de Outlook app op een iPhone niet wordt meegenomen in het Mail Privacy Protection protocol, zien user-agents die worden ingezet voor de detectie van op welke e-mailclients e-mails worden geopend dit wel als een open op iPhone. De tooling geeft in dit geval terug dat er via een iPhone een e-mail is geopend en houdt geen rekening met de daadwerkelijk app die daarvoor gebruikt is. En ook al is dit natuurlijk wel een “echte open” op een iPhone, hij komt samen met alle andere Apple Mail opens op dezelfde hoop met iPhone opens in je rapportage terug. Dit is natuurlijk een beetje technisch verhaal, maar de bottom-line is dat ook hierdoor de Open Ratio’s in rapportages niet helemaal kloppen.

Al met al zijn wij er ons altijd van bewust geweest dat de Open Ratio als KPI niet het meest zuivere beeld geeft om succes aan te tonen. En nu Apple met Mail Privacy Protection komt, wordt het beeld dat de Open Ratio geeft in je rapportages alleen nog maar minder zuiver.

De rol van ‘Privacy Protection’ in marketing

Het bieden van bescherming van de privacy van consumenten d.m.v. wetgeving als de Cookiewet, de AVG/GDPR, de CCPA (California Consumer Privacy Act) en de aankomende ePrivacy Verordening zal namelijk de komende jaren alleen nog maar toenemen. We stevenen af op een nieuwe online wereld. Meer en meer wordt de consument weer anoniem en onherkenbaar voor bedrijven, merken en instellingen.

Bedrijven als Apple zien dit ook en gaan daarin mee. Zij willen hun gebruikers het vertrouwen geven dat zij ook hun privacy kunnen waarborgen. In de vorige iOS 14 update (juni 2021), kwam Apple al met de mogelijkheid om per app in te stellen of je wel of niet wil worden gevolgd voor wat betreft je activiteiten in die app en op internet. Dit natuurlijk geheel tot ongenoegen van partijen als Facebook die sindsdien in de clinch ligt met Apple. Overigens heeft Apple zich altijd geprofileerd als privacy-first company en is het niet vreemd dat ze na de privacy updates in iOS 14, nu weer met nieuwe privacy updates komen.

Maar Apple is niet de enige die zijn gebruikers meer privacy wil bieden. Een browser als DuckDuckGo maakt het voor gebruikers mogelijk om geheel anoniem over het internet te bewegen omdat ze o.a. automatische tracker blocking toepassen. En recentelijk heeft DuckDuckGo een beta-versie van Email Protection gelanceerd waarbij je een DuckDuckGo e-mailadres kunt aanmaken dat fungeert als tussenstation voor een te koppelen e-mailadres dat je al in gebruik hebt. Deze applicatie zorgt ervoor dat e-mails worden gestript van tracking- en meetcodes voordat de e-mail wordt doorgestuurd naar je gekoppelde e-mailadres. En inmiddels is ook Gmail al aan het testen om op een vergelijkbare manier als Apple ontvangen e-mails te behandelen. Hetzelfde geldt voor Microsoft dat voor Office365 al nadenkt om een vorm van Mail Privacy Protection toe te voegen.

In onze optiek is het dus een kwestie van tijd dat de Open Ratio helemaal niet meer te meten is. Dat wil zeggen dat verwachtte privacy ontwikkelingen deze positief gaan beïnvloeden en de “echte opens” steeds slechter te onderscheiden zijn van systeem- of ‘privacy-‘opens. En waar kijk je dan nog naar als je de Open Ratio bekijkt. Daarom zeggen wij dan ook:

Stuur niet meer op de open ratio van je nieuwsbrieven en e-mailcampagnes als je belangrijkste KPI, maar focus je op de echte e-mail marketing KPI’s.

Focus op Conversie, Afmeldingen en Bounces

Het maakt namelijk niet zoveel uit wat de Open Ratio van je mailing is. Als iedereen je mail leest, maar geen actie onderneemt en niemand converteert, dan ben je misschien wel even onder de aandacht geweest bij je doelgroep, maar heb je jouw uiteindelijke doel niet bereikt. In onze optiek bepalen 3 andere zaken het succes van jouw e-mail marketingactiviteiten, te weten:

 1. Een zo hoog mogelijke conversie
 2. Een zo laag mogelijk afmeldpercentage
 3. Een zo laag mogelijk bouncepercentage

Dit zijn de KPI’s waar je als e-mail marketeer jouw doelstellingen voor zou moeten formuleren.

KPI 1: Conversie

Waar het in the end allemaal om gaat is conversie. Een aankoop in jouw shop, een download van een white paper, het lezen van blogartikel. Je zet e-mail in om iets gedaan te krijgen bij je doelgroep, niet om alleen maar geopend en/of gelezen te worden. Focus je dus altijd op wat je jouw ontvanger na het openen van jouw mailing wil laten doen. En dat is acteren op je call(s) to action, zoals doorklikken naar de juiste landingspagina om daar een aankoop of download te doen.

Onderwerpregels en snippets
Natuurlijk kun je niet converteren op het moment dat je e-mail niet wordt geopend. Laat dat duidelijk zijn. Dus de tips die we al jaren geven om geweldige onderwerpregels te maken of hoe je snippets kunt maken die scoren, zijn nog steeds van toepassing. Want hoewel je Open Ratio minder betrouwbaar en niet goed meetbaar is, moet je er alles aan doen om zoveel mogelijk ontvangers jouw mail te laten open. En goede onderwerpregels en snippets triggeren de ontvanger om de e-mail te openen en te lezen.

Segmentatie en profielverrijking
Vervolgens moeten de boodschap en inhoud aanspreken zodat het uitnodigt om door te klikken naar een landingspagina waar de ontvanger kan converteren. Hoe zorg je ervoor je relevant bent voor je ontvanger? Ik ben een man met schoenmaat 45, dus een aanbieding voor pumps, maat 37 is niet relevant voor mij en zal mij niet uitnodigen om door te klikken. Misschien een makkelijk en flauw voorbeeld, maar het is wel zo. Daarom is het zo belangrijk om in je e-mail marketingaanpak profielverrijking en segmentatie toe te passen.

Door het uitvragen van meer informatie over een ontvanger via een profielverrijkingsformulier, kun je interesses en voorkeuren vastleggen van de personen in je adresbestand. Deze interesses en voorkeuren, kun je vervolgens weer gebruiken om segmentatie toe te passen. Op basis van die segmentaties pas je je content aan op de doelgroep. Hierdoor kun je veel relevanter en doelgerichter mailen en zal je conversie toenemen.

A/B testen op klik ratio
Door een A/B test op onderwerpregel uit te voeren, test je welke onderwerpregel het beste scoort en de meeste opens oplevert. De toegevoegde waarde hiervan zal gezien de ontwikkelingen steeds verder afnemen, maar A/B testen op content heeft zeer zeker nog wel zin. Hiermee test je namelijk welke inhoud de meeste kliks naar je landingspagina(‘s) oplevert. Met andere woorden: welke content is aantrekkelijker voor de ontvanger. Speel hierbij met verschillende calls-to-action, tekstvarianten en afbeeldingen. Onze tip: maak een gedegen A/B testplan zodat je steeds beter weet welke contentvariabelen goed werken bij je doelgroep.

Informatieve mailings
Stuur je vanuit jouw organisatie veel informatieve mailings waarbij je de content direct in de e-mail presenteert? Dan raad ik je aan om deze aan te passen naar een variant waarbij je bijvoorbeeld alleen de intro van een artikel in je mailing plaatst en vanuit de mailing laat doorklikken naar het hele artikel. Door je lezers te laten klikken en verder te laten lezen op je website of een landingspagina, is er interactie en is je e-mail meetbaar.

Door je niet blind te staren op zo hoog mogelijke openpercentages, maar juist te sturen op wat er na het openen en lezen van de mail moet gebeuren, ga je veel doelgerichter te werk en kun je uiteindelijk de echte waarde van het kanaal e-mail aantonen. Of dat nou X euro omzet in je shop is, of Y downloads van je laatste white paper of Z doorkliks naar een blogartikel. En het mooie is dat je die conversies ook direct zichtbaar en meetbaar kunt aantonen door het toevoegen van UTM-codes in je links en templates. Die conversies zijn een feit en betrouwbaar en dat is niet het geval met je openpercentage.

KPI 2: Afmeldingen

Na conversie is je afmeldpercentage een tweede KPI waar je op zou moeten sturen. Waar je conversie zo hoog mogelijk moet zijn, wil je dat je afmeldpercentage juist zo laag mogelijk is. En daar kun je actief op sturen.

Het nadeel van een abonnementsmodel is dat niet iedereen voor altijd abonnee blijft. Of je nu een abonnement hebt op een krant of magazine, op een streamingdienst of op e-mail marketingsoftware , er zullen altijd mensen zijn die op een gegeven moment hun abonnement opzeggen. Dat geldt ook voor jouw nieuwsbriefabonnees. Ook zij zullen hun redenen hebben om op te zeggen. Aan jou de taak om hen zo min mogelijk reden te geven om op te zeggen. Hoe je dat doet?

Relevantie
Over relevantie heb ik het net bij KPI 1 ook al gehad. Want zolang je jouw nieuwsbriefabonnees blijft boeien en binden zullen ze geïnteresseerd blijven in wat jij hen iedere keer brengt in je e-mails. Er is dan geen reden voor je abonnees om zich uit te schrijven. Het is dus niet alleen voor je conversie belangrijk om je content af te stemmen op de voorkeuren, interesses en het klikgedrag van je ontvangers, maar ook voor het laag houden van je afmeldpercentage.

Verwachtingsmanagement
Behalve relevant zijn voor de lezer, is het ook belangrijk dat je voldoet aan de verwachting van je nieuwsbriefabonnee. Als zij zich aanmelden, kun je prima aangeven op het aanmeldformulier hoe vaak iemand iets ontvangt, op welk moment en met welke inhoud.

Stuur je iedere dag om half 8 in de ochtend een overzicht van het laatste nieuws over een bepaald onderwerp, vermeld dat dan op het aanmeldformulier, zodat de aanmelder weet waar hij aan toe is en niet verrast is dat hij iedere dag iets van je ontvangt.

Datzelfde geldt als mensen iets aanvragen op je website en daardoor automatisch in nurturingcampagne komen en nog een aantal berichten gaan ontvangen. Ook hiervoor geldt dat het verstandig is om dat te melden, zodat de aanvrager weet wat hij nog meer van je kan verwachten.

Uiteraard geldt voor beide voorbeelden dat je erbij vermeldt dat de ontvanger zich op ieder gewenst moment moet kunnen afmelden. Ook dit communiceer je duidelijk.

Frequentie
Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen zich uitschrijven op je nieuwsbrief of e-maildiensten is een te hoge frequentie van verzenden van je e-mails. Als je tijdens je aanmeldproces daar niet transparant over bent geweest of als je je niet houdt aan wat je hebt beloofd, dan kun je al snel als “spammer” overkomen en dan haken mensen af. Dat wil je niet. Als abonnees zich toch willen afmelden, dan kun je altijd nog een alternatief aanbieden in het uitschrijfproces. Bijvoorbeeld de keuze om van de wekelijkse nieuwsbrief over te stappen naar de maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft iedereen die hier voor kiest toch behouden als bereikbaar contact in je adressenbestand.

Verrassingseffect
Mensen vinden het leuk om verrast te worden. Als je van tijd tot tijd verrassend uit de hoek kan komen in je e-mailcommunicatie dan blijft het voor je abonnees ook leuk om geabonneerd te blijven. In een jaar zijn er tal van events waar je op kunt inspelen om je lezers te verrassen. En dan heb ik het niet over een leuke kerstgroet of nieuwjaarswens. Besef je wel dat als je zoiets doet, het wel bij je moet passen en dat het er niet gekunsteld moet uitzien, want daar prikken je lezers zo doorheen en dan is de kans eerder groter dan kleiner dat zij zich afmelden.

Niet meer werkzaam bij…
In een B2B-omgeving komt het regelmatig voor dat mensen van baan switchen en dat zij zich om die reden (laten) uitschrijven op je nieuwsbrief. In dit geval is het van belang om contact te zoeken met desbetreffende organisatie en te vragen naar een vervangend contactpersoon. Zo kan de relatie met het bedrijf behouden blijven en blijft je adresbestand op peil. Een telefoontje is zo gepleegd, toch?

Laat je bestand groeien
Hoe hard je ook je best doet, afmeldingen zul je altijd hebben. Datzelfde geldt voor bounces. Daardoor zul je ervaren dat als je niet actief je best doet om nieuwe nieuwsbriefabonnees te werven je bestand zal krimpen. Dus naast dat je werkt aan en doelen stelt voor een minimaal afmeldpercentage, zul je ook doelstellingen moeten maken voor nieuwe aanwas in je nieuwsbriefbestand. Hoe je dat doet, lees je in onze guide “23 tips voor het verzamelen van e‑mailadressen”.

KPI 3: Bounces

De laatste KPI die belangrijk is om het succes van je e-mail marketingactiviteiten te meten is je bouncepercentage. Een bounce is, zoals gezegd, een e-mail die niet wordt afgeleverd in de inbox van de ontvanger.

Idealiter wil je het bouncepercentage na iedere mailing op 0% hebben. Dat betekent namelijk dat ieder e-mailadres in je adresbestand up-to-date is en geen enkele ontvanger een overvolle inbox heeft. De praktijk leert dat je helaas altijd wel met een bouncepercentage te maken hebt. Aan jou als e-mail marketeer de taak om dit percentage dus zo laag mogelijk te houden, zodat je jouw bereik binnen je bestand zo groot mogelijk houdt. Ook hier kun je doelstellingen op zetten zodat je ernaar gaat handelen.

Automatische follow-up van bounces
Om scherp te blijven op je bounces adviseren wij altijd om een automatische notificatiecampagne in te zetten op gebouncede e-mailadressen. Het werkt heel simpel. De bounce is de trigger voor het versturen van een bericht naar een collega of afdeling die vervolgens aan de slag gaan om te achterhalen wat de reden is en of de bounce nog voor een volgende mailing kan worden gered.

Niet alleen houd je jouw bronbestand (CRM-systeem) schoon door het e-mailadres te verwijderen of een typo te verbeteren. Daarnaast kan een opgevolgde bounce kansen opleveren. In B2B veranderen contactpersonen vaak van werkgever. Je wilt dan zo snel mogelijk contact met de vervanger om je bestaande klant te behouden. Even bellen met de vertrokken contactpersoon kan ook een kans opleveren; zijn/haar nieuwe werkgever kan een potentiële klant zijn. Zo kan het opvolgen van bounces bestaande klanten behouden en nieuwe klanten opleveren.

Conclusie

Zorg dus dat je een gedegen e-mail marketingplan hebt dat beschrijft wat het doel is van de inzet van e-mail marketing voor jouw organisatie. Zorg er daarbij voor dat je altijd stuurt op een zo hoog mogelijke conversie en zo laag mogelijke afmeld- en bouncepercentages. Uiteraard zorg je ervoor dat je branding op orde is en je communiceert volgens de tone of voice van jouw bedrijf, merk of instelling. En afsluitend: staar je niet blind op openpercentages.

Waar moet je verder nog rekening houden?

Dat Apple Mail Privacy Protection impact heeft op jouw e-mail marketingactiviteiten is nu wel duidelijk (hoop ik). Behalve dat je Open Ratio minder betrouwbaar wordt, wil ik je graag ook nog even wijzen op de volgende zaken die mogelijk een impact gaan hebben op je plan van aanpak voor je volgende mailing:

 • Hoe groter het aantal Apple Mail ontvangers in je database, hoe minder zuiver je Open Ratio gaat worden. Check daarom in de mailingrapportages hoe groot je aandeel Apple Mail en iPhone ontvangers is, zodat je een beter inzicht hebt in wat de impact van de iOS 15 update gaat zijn.
 • Heb je doelgroepen samengesteld op basis van opens of non-opens? Dan zou ik adviseren om eens goed te kijken hoe je die nu inzet en met welk doel. Blijven deze segmentaties relevant of worden deze doelgroepen nu wellicht te veel vervuild door corrupte data? Wellicht is het beter om doelgroepen samen te stellen op basis van kliks?
 • Heb je (automatische) campagnes ingericht op basis van opens of non-opens? Heeft het nog zin om deze campagnes – denk aan reminder-, reactivatie- en (non-)engagement campagnes – te blijven hanteren? Of worden deze campagnes aantrekkelijker als je ze aanpast op basis van kliks of non-kliks?
 • Pas je veel A/B splittests toe op basis van onderwerpregel om zo de best geopende variant van je mailing in te gaan zetten richting de restgroep? Houd er dan rekening mee dat zowel de A- als B-variant positief zijn beïnvloed kunnen zijn als gevolg van phantom opens en Apple Mail Privacy Protection. Is dit acceptabel voor jou of wil je wellicht meer gaan A/B testen op kliks en conversiekliks?

Stel jezelf deze vragen en probeer ze zo goed mogelijk te beantwoorden voor jezelf, zodat je aan de slag kan met eventuele aanpassingen in jouw manier van werken.

Geen reden tot paniek

Tot slot wil ik afsluiten dat je als e-mail marketeer nu niet ineens zwaar in de stress moet schieten. Het klopt dat de iOS 15 update van Apple en daarmee Apple Mail Privacy Protection impact hebben op je Open Ratio en je e-mail marketingactiviteiten. Het is goed om je te realiseren dat de Open Ratio als succesmeter van je e-mail marketinginspanningen – mede door steeds verder gaande bescherming van de privacy van de consument – steeds minder betrouwbaar wordt en dat je jouw focus moeten verleggen naar het behalen van een hoge conversie, een laag afmeldpercentage en een laag bouncepercentage. Als je dat doet, blijf je waarde halen uit het kanaal e-mail. Nu en in de toekomst.

Webinar Litmus over Mail Privacy Protection

Afsluitend nog een uitsmijter. Bij Spotler werken wij al jaren met Litmus. De software van Litmus stelt ons in staat om de e-mail templates die wij ontwerpen en ontwikkelen voor onze klanten uitgebreid te testen. Litmus is een wereldwijde speler en heeft daarom de mogelijkheid gehad om een beta versie van de iOS 15 update te testen en op deze manier als een van de eerste de werking van Mail Privacy Protection te onderzoeken. Zij hebben daar een uitgebreide blogpost over geschreven, maar recentelijk ook in een webinar met een panel van experts over gesproken.

Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is, raad ik aan om de opname van deze webinar van Litmus terug te kijken. De experts gaan natuurlijk in op Mail Privacy Protection, wat de gevolgen zijn, maar ook wordt er besproken wat nu eigenlijk juiste KPI’s zouden moeten zijn voor het meten van het succes van je e-mail marketingactiviteiten. Echt een aanrader om hier even een uurtje van je tijd in te steken.

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de informatie die verstrekt is op de websites van Litmus, Frankwatching en Apple en is geschreven in nauwe samenwerking met Spotler’s Lead Developer Niels Noorlander.