Zoals je ongetwijfeld weet, scoren gepersonaliseerde marketinguitingen beter dan algemene boodschappen. Het kan zo klein zijn als [Beste Voornaam], in de aanhef van een mailing of zo uitgebreid als een homepage die aansluit op het klik- en zoekgedrag van bezoekers. Maar hoe weet je wat werkt? En hoe kom je erachter welke next steps je kunt zetten in personalisatie?

Onderzoeksvragen van expertgroep Creating Personalized E-commerce

Van maart tot en met september hebben marketing managers, online specialisten en e-commerce experts van organisaties als bol.com, The Schippers Group, Bakkersonline, BSH Huishoudapparaten, Hema, ING, New York Pizza en Pinkcube zich gebogen over deze vragen.

Zij vormden de ShoppingTomorrow expertgroep Creating Personalized E-commerce. Om grip te krijgen op de vragen rondom personalisatie is de expertgroep gestart met een maturity-model. Alle 31 experts van de expertgroep hebben dit model toegepast voor hun eigen organisatie.

De experts nodigen je uit om ook voor je eigen organisatie deze maturity-check te doen. Het geeft je een goed beeld van waar je nu staat met de ontwikkeling van personalisatie en waar kansen en verbeteringen liggen. Het model is niet alleen ingevuld door 31 experts, zij hebben het model ook kritisch geëvalueerd en gefinetuned.

Doe de Personalisatie Maturity Check

Iedere marketeer die de Personalisatie Maturity Check voor zijn eigen organisatie uitvoert, ontvangt een gedegen antwoord op de vraag hoe volwassen personalisatie is doorgevoerd in zijn bedrijf en waar de groeipotentie zit.

 De Maturity Check is voor iedereen beschikbaar.

Wat meet je met de Maturity Check?

Maar wat meet je nu eigenlijk met de Maturity Check? Met de Maturity Personalisatie Check krijg je inzicht in negen verschillende aspecten die binnen organisaties een rol spelen bij het succesvol doorvoeren van personalisatie. Om de 9 aspecten kort op te sommen:

Als eerste is het van belang om na te gaan in hoeverre personalisatie onderdeel is van strategische doelen (aspect 1) en van de KPI’s binnen je organisatie (2), welk inzicht er bestaat in klantgedrag (3) en de mate waarin dit klantgedrag de customer journey beïnvloedt (4).

Vervolgens ga je na of kennis en inzet van personalisatie bij meerdere afdelingen aanwezig is (5), of er evaluatieprocessen e.d. zijn ingericht (6) en de mate waarin je organisatie personalisatie ziet als basisvoorwaarde om klanten verder te helpen (7).

Als laatste ga je na of verschillende databronnen wel of niet geïntegreerd zijn, of data überhaupt beschikbaar is (8) en op hoeveel systemen wel of niet met personalisatie wordt gewerkt (9).

Expertcase: Micazu

Goed om te weten: alle negen meetpunten worden uitgezet op een vierpuntsschaal: Surviving (niveau 1), Pioneering (niveau 2), Managing (niveau 3) en Leading (het 4e en hoogste niveau). Zo krijg je ook goed inzicht in het volwassenheidsniveau van je personalisatie-inspanningen.

Laten we eens kijken hoe de Maturity Check uitpakt voor één van de experts: Micazu.

Bij Micazu – een bekende bemiddelaar in de verhuur van vakantiehuizen – was aan data geen gebrek, maar de verschillende klantgegevens werden niet of nauwelijks ingezet voor personalisatie. Micazu had leer- en ontwikkelpunten langs alle assen van het Maturity-model. Naast het ontbreken van inzicht in de data waren ook de processen diffuus en de doelen niet helder. Dit was 2019. In 2022 scoort Micazu op alle meetpunten een stuk beter:

bp2022-maturity-model

Personalisatie: wel en geen succes voor Micazu

Micazu startte in 2019 met het koppelen van specifieke klantdata aan het e-mailadres om daar gepersonaliseerde uitingen op te tonen. Zo krijgen websitebezoekers pop-ups te zien met afbeeldingen van landen waar ze geïnteresseerd in zijn. Deze vorm van personalisatie was en is een succes.

Personalisatie: geen succes

Maar het tonen van huurprijzen op de homepage werkte niet. Micazu creëerde ongewild concurrentie met de eigen verhuurders en het inladen van specifieke gegevens duurde te lang. Deze vorm van personalisatie is geschrapt.

Welke next steps heeft Micazu gezet voor meer personalisatiesucces?

Het is goed om je te realiseren dat niet elke technische mogelijkheid tot meer succes leidt. Daarnaast is personalisatie ook niet een doel op zich. Je zult juist moeten nagaan of je met personalisatie strategische doelen en KPI’s weet te realiseren. Micazu heeft duidelijk ondervonden dat personalisatie soms wel en soms helemaal aansluit op belangrijke bedrijfsdoelstellingen.

Vanaf 2019 heeft Micazu vaker korte overlegmomenten met de belangrijkste stakeholders gehouden om draagkracht te krijgen voor personalisatie. Telkens heeft Micazu één klein onderdeel van mogelijke personalisatie ter hand genomen, gekeken of het werkt en cijfers gepresenteerd.

Daarnaast heeft Micazu gemerkt dat een cultuuromslag belangrijk is. Het moet echt tussen de oren komen dat een datagedreven aanpak werkt en conversie oplevert. Het is goed om veel uit te proberen. En wees ook niet bang om te experimenteren. En zorg ervoor dat iedereen in je team toegang heeft tot alle data. Zo gaat het meer leven.