Er zijn grote veranderingen gaande binnen de cookiewereld. Al sinds enkele jaren zijn browsers, zoals Safari en Firefox, in staat toepassingen van cookies te blokkeren. Third party cookies zijn op weg naar de uitgang en dat kan stevige gevolgen hebben voor het behalen van je doelstellingen. Een Customer Data Platform maakt geen gebruik van third party cookies, maar alleen first party. Je beheert dus je eigen data. Wil je hier meer over weten? In deze blog leggen we uit hoe het allemaal werkt. 

Ieder bedrijf dat zijn marketingactiviteiten digitaal inzet zal hierdoor namelijk worden beperkt in het gebruik van (advertentie)doelgroepen, retargeting en resultaatmeting van campagnes. Ook Google Analytics, website personalisatie en A/B testen zullen onder deze wijzigingen anders functioneren. Gelukkig biedt Spotler Activate de oplossing om jouw organisatie hier het best op voor te bereiden en de impact grotendeels te beperken.

Privacy

Sinds 2012 is in Nederland de Telecommunicatiewet (ook wel Cookiewet) van kracht, waarmee het verplicht is om websitebezoekers te informeren over welke cookies er worden geplaatst en waar deze voor dienen. Sinds die tijd zijn de aanbieders van de grote browsers bezig om het privacyrisico stapje voor stapje aan te pakken en te dichten. 

‍Niet alle cookies verdwijnen

Het is niet zo dat alle cookies zullen verdwijnen. Browsers zullen het gebruik van cookies voor privacy onvriendelijke doeleinden alleen reduceren. Bijvoorbeeld door te beperken wie er toegang heeft tot de cookies op jouw apparaat. Zo houdt de website die toegang tot de cookies die zij zelf hebben geplaatst, de first party cookies. Op die manier kan je eerdere login worden bewaard en je winkelmand nog steeds worden getoond.

First-party cookies zijn geplaatst door de eigenaar van de website.

De veranderingen hebben vooral grote gevolgen voor third party cookies. Deze cookies kunnen worden gebruikt om personen te herkennen op andere websites. Na invoering van de beperkingen kunnen andere partijen niet meer zomaar eigen cookies plaatsen bij een bezoeker van jouw website. Een bekend voorbeeld hiervan is de toepassing voor retargeting en conversiemeting door bijvoorbeeld Meta (Facebook/Instagram), Google, LinkedIn of Criteo. 

Third-party cookies zijn geplaatst door een bedrijf dat niet direct betrokken is bij de website.

Hier zit dus een duidelijk verschil in. Belangrijk om te weten is dat je bij Spotler Activate dus zelf eigenaar van je data wordt. Er wordt dus alleen gebruik gemaakt van first-party cookies. Dit is voor jullie klanten natuurlijk ook een veel prettigere situatie omdat hun data dan door jullie beheerd wordt en niet door een derde partij waar ze eigenlijk geen weet van hebben.

Beperk de impact met Spotler Activate

De impact van deze strengere regels omtrent cookies kun je dus beperken door gebruik te maken van ons customer dataplatform Spotler Activate. In Spotler Activate bouw je voor iedere websitebezoeker een 360-graden profiel op. Daarin wordt data verzameld uit alle bezoeken aan je website. Deze data worden veilig opgeslagen en blijven eigendom van jouw bedrijf. 

Vanuit Spotler Activate ben je vervolgens gekoppeld aan een groot aantal externe marketingtools voor bijvoorbeeld advertising, e-mailmarketing en Google Analytics. Door vanuit één centrale databron een koppeling te maken profiteer je van twee belangrijke voordelen in een wereld zonder cookies. 

Omdat alle (historische) klantdata in je eigen database is opgeslagen ontstaat de mogelijkheid om bij ieder bezoek data terug te plaatsen, zowel op een website als in de gekoppelde kanalen waarvan de cookie is verlopen of verwijderd. Zodra Spotler Activate de bezoeker herkent, kan de data die al bekend is direct worden doorgestuurd. Op deze manier blijven je doelgroepen in de advertentieplatformen actueel. 

Serverside Synchronisatie

Natuurlijk zitten ook de grote advertentieplatforms niet stil. Meta (o.a. verantwoordelijk voor Facebook en Instagram) heeft bijvoorbeeld de Conversions API gelanceerd. Dit maakt het mogelijk om een directe server-to-server koppeling te leggen met hun platformen. Bij een bezoek aan een website deelt Meta een identificatienummer dat wordt opgeslagen in Spotler Activate Premium. Vervolgens kan via de Conversions API event informatie worden verstuurd naar Meta. 

Het praktisch voordeel van deze koppeling is dat je veel vaker updates naar Meta kunt versturen, dan zonder de Conversions API. Dit betekent betere match rates, grotere advertentie doelgroepen en betere conversie metingen dan wanneer alleen de Facebook Pixel in jouw website geïmplementeerd is.

De verwachting is dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor serverside data synchronisatie. Over het algemeen is het niet eenvoudig om die koppelingen direct vanuit jouw website te leggen. Door gebruik te maken van een Spotler Activate kun je deze nieuwe kansen direct benutten.

Welke cookies gebruikt Spotler Activate?

Spotler Activate maakt gebruik van first party cookies. Deze cookie kan eenvoudig uit naam van je website worden geplaatst met een lange geldigheidsduur. Deze cookie is toegankelijk wanneer een klant je website bezoekt en wordt gebruikt om persoonlijke ervaringen mogelijk te maken. Hierdoor kan de impact van strengere cookie-maatregelen op jouw business flink beperkt worden.

Hoe nu verder?

Hoe eerder je begint om je data in eigen handen te nemen, hoe beter. Het is wel aan te raden om van tevoren even alles op papier te zetten. Dus wat zijn je doelstellingen? Hoe zien je conversies eruit? Het is ook erg inzichtelijk om dat even in de vorm van een customer journey helder uit te tekenen. Heb je daarbij ook alle touchpoints in kaart? Met de daarbij horende kanalen? Dan ben je klaar om 360 graden klantprofielen te gaan verzamelen. Plan dan meteen een demo in. Dan lopen we er samen even doorheen.